کارتن اسباب کشی سایز 2

کارتن اسباب کشی سایز 2 60طول 32عرض 34ارتفاع کارتن نو آکبند 5لایه مقاوم مناسب کتاب ظروف شکستنی فریت بار وسایل سنگین و زونکن

کارتن اسباب کشی سایز 2
60طول 32عرض 34ارتفاع
کارتن نو آکبند 5لایه مقاوم
مناسب کتاب ظروف شکستنی فریت بار وسایل سنگین و زونکن

Copyright © 2015 - www.soribox.ir All Rights Reserved

Design by: DARIUSH ZAMANI